Proizvodnja medicinske opreme i opreme za kozmetičare, škole i ugostiteljsko poslovne objekte

Medicinske makaze, pincete, špricevi
Medicinski instrumenti za opštu namenu: Makaze prave, tupe, oštre, pincete, špricevi