Proizvodnja medicinske opreme i opreme za kozmetičare, škole i ugostiteljsko poslovne objekte

Mehanički ili elektropodesivi hirurški stolovi za klinike ili hirurške sale.