Proizvodnja medicinske opreme i opreme za kozmetičare, škole i ugostiteljsko poslovne objekte